To się liczy! Podręcznik do matematyki ze zbiorem zadań dla klasy 2 branżowej szkoły I stopnia

Niezbędna znajomość

Szkoły branżowe I stopnia powstały po to, by kształcić wykwalifikowanych specjalistów w różnych dziedzinach. W tych bezpłatnych trzyletnich szkołach uczą się młodzi ludzie pragnący zdobyć umiejętności potrzebne w takich zawodach jak na przykład kucharz, stolarz, monter, cukiernik, cieśla, elektromechanik, elektryk czy elektronik. Niezależnie od tego, jaką drogę zawodową obierze uczeń, z całą pewnością przyda mu się dobra znajomość matematyki. Z tego powodu w szkołach branżowych, które w 2017 roku po reformie systemu edukacji zastąpiły szkoły zawodowe, oprócz przedmiotów zawodowych prowadzone są także zajęcia z przedmiotów takich jak matematyka. Dziedzina ta wykładana jest jednak w innym zakresie niż w liceum ogólnokształcącym czy technikum, dlatego też uczniowie szkół branżowych I stopnia korzystają z innych, stworzonych specjalnie dla nich podręczników. Jedną z takich pozycji jest To się liczy! Podręcznik do matematyki ze zbiorem zadań dla klasy 2 branżowej szkoły I stopnia. Autorzy tej publikacji w prosty i zrozumiały sposób tłumaczą nawet skomplikowane zagadnienia z algebry, geometrii czy planimetrii, dzięki czemu nawet największe niejasności stają się zupełnie łatwe do opanowania.

Przyjemne z pożytecznym

Celem autorów pozycji To się liczy! Podręcznik do matematyki ze zbiorem zadań dla klasy 2 branżowej szkoły I stopnia (https://www.taniaksiazka.pl/to-sie-liczy-podrecznik-do-matematyki-ze-zbiorem-zadan-dla-klasy-2-branzowej-szkoly-i-stopnia-karolina-wej-p-1386585.html) było ukazanie uczniom, że nauka matematyki niekoniecznie musi być postrzegana jako tortura, a wręcz przeciwnie – odpowiednie przedstawienie materiału może sprawić, że dane zagadnienia staną się zupełnie proste, a ich nauka będzie prawdziwą przyjemnością. To się liczy! Podręcznik do matematyki ze zbiorem zadań dla klasy 2 branżowej szkoły I stopnia posiada wiele zajęć, na które zwracają uwagę nie tylko nauczyciele, ale także korzystający z publikacji uczniowie:

  • liczne przykłady zamieszczone w podręczniku pokazują praktyczne wykorzystanie matematyki, dzięki czemu nie jest ona kojarzona jedynie z teoretyczną dziedziną wiedzy, nieprzydatną w codziennym życiu
  • zbiór zadań zamieszczony na końcu podręcznika pozwala na samodzielne przećwiczenie poszczególnych zagadnień i utrwalenie ich sobie
  • na końcu każdego rozdziału znajdują się zadania powtórzeniowe, które znacznie ułatwiają naukę przed sprawdzianem oraz pozwalają na sprawdzenie, którym zagadnieniom uczeń powinien poświęcić jeszcze trochę czasu
  • treści zostały podzielone na krótsze rozdziały, a struktura każdego z nich jest logicznie uporządkowana, co pozwala na dłuższe utrzymanie uwagi ucznia.
Tło freepik - pl.freepik.com

Pierwszoklasista poznaje Pana Boga

Bóg Ojciec – miłość nieskończona

TaniaKsiazka – Religia 1. Pan Bóg jest naszym Ojcem. Podręcznik dla klasy pierwszej szkoły podstawowej. Część 1 – tytuł sugeruje przekazanie najprostszej prawdy, że Bóg jest naszym niebieskim Ojcem, co wiąże się z ogromem miłości z Jego strony. Barwna okładka zawiera ilustrację przedstawiającą moment stworzenia świata oraz drzewo jako symbol wyboru człowieka między dobrem a złem. Pod tym drzewem z jednej strony coś się skończyło, ale z drugiej – wszystko rozpoczęło. Skończył się beztroski żywot człowieka, który nie stosując się do bożego zakazu, by nie zjadać jabłka z tego jedynego drzewa, ściągnął na siebie grzech. Ale jest to też kluczowy moment, bo jednocześnie Bóg nie pozostawia człowieka samemu sobie, ale posyła swojego jednorodzonego Syna Jezusa Chrystusa, aby przez soją mękę i krzyż wybawić go z tego grzechu.

Od stworzenia do zbawienia

Przez kolejne fragmenty lekcyjne dziecko będzie prowadzone w taki sposób, by poznać dokładnie sens wiary, zobaczyć co dla nas uczynił Pan Jezus. Poznanie to będzie możliwe przez przedstawienie dziecku Pana Boga obecnego w Piśmie Świętym, liturgii, a przede wszystkim w codziennym życiu. Wszystko to jest o tyle ważne, że Pan Jezus mówił: „Pozwólcie dzieciom przyjść do mnie”. Katechezy prowadzone na podstawie treści przygotowanych w podręczniku, mają zapoczątkować u dziecka niesamowitą więź z Jezusem – Przyjacielem na całe życie.

Rodzice – pierwsi nauczyciele dziecka

Pierwszymi nauczycielami religii są rodzice, którzy przekazują wiarę dziecku od momentu, w którym proszą o Chrzest Św. dla Niego. Ten pierwszy sakrament stanowi przyłączenie do Chrystusa i dziecko w naturalny sposób przejmuje wiarę, którą żyją jego rodzice. W książce ma to wyraźny akcent w postaci listu zamieszczonego na końcu każdej jednostki lekcyjnej, skierowanego do rodziców dziecka – jest to dążenie do spójności w przekazywaniu dziecku tej najważniejszej wartości. Dziecko przyswaja szczegóły dotyczące wiary nie tylko podczas katechez szkolnych, ale przede wszystkim poznaje je w najważniejszym swoim środowisku – w rodzinie.

Podręcznik dla kasy pierwszej szkoły podstawowej przygotowano zgodnie z podstawą programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce z 9 czerwca 2018 roku oraz programem nauczania nr AZ-1-01/18. Zawiera on bogate ilustracje, które uczynią naukę atrakcyjniejszą dla dzieci. Dodatkowo do każdego bloku tematycznego zostały przygotowane ćwiczenia odpowiednie do wieku dzieci, w postaci kolorowanek i prostych zadań, dzięki którym będą mogły łatwiej zapamiętać przekazywane treści i odnajdą przy tym sporo radości.

Szkoła freepik - pl.freepik.com

Nauka o Bogu dla dzieci

Bóg – wiara katolicka jest jakby wpisana w naszej obecne wierzenia. Chyba zdecydowana większość Polaków może przyznać, że wiara Boga to coś, czego uczono nas od dzieciństwa. To tradycja związana z narodem polskim. Nic więc dziwnego, że w zdecydowanej większości szkół religia jest jednym z naczelnych przedmiotów, którego nauczane są dzieci. Nie tylko w szkole podstawowej, średniej, ale nawet w młodszych placówkach edukacyjnych dzieci powoli poznają tajemnice związane z Bogiem. Niektórzy katecheci mogą w swoim nauczaniu wykorzystywać książkę pt. Religia 1. Pan Bóg jest naszym Ojcem. Podręcznik dla pierwszej klasy szkoły podstawowej. Część 2 – www.taniaksiazka.pl.

Kim jest Bóg?

Kim jest dana osoba, łatwo wytłumaczyć dziecku. W szczególności, jeżeli ta postać jest z krwi i kości i można ją przedstawić dziecku. Czasem wystarczy tylko pokazać zdjęcie, a dziecko doskonale będzie wiedziało z kim ma do czynienia. A czy łatwo będzie wytłumaczyć dziecku kim jest Bóg i przykładowo Trójca Święta? Nie, jeżeli nie ma się pod ręką odpowiedniego podręcznika. Dobry katecheta, siostra zakonna, czy też ksiądz nauczający religii doskonale wie, że musi mieć w swoim ręku dobry podręcznik na którym będzie mógł pracować na lekcji. I taki właśnie jest Religia 1. Pan Bóg jest naszym Ojcem. Podręcznik dla pierwszej klasy szkoły podstawowej. Część 2. Jest to pozycja, która jest zgodna z najnowszym programem nauczania, gdzie dzieci mają przedstawione wiele zagadnień w bardzo przyjaznej formie. Podręcznik został napisany przez Pawła Płaczka i obejmuje 57 jednostek tematycznych. Całość została wydana przed Księgarnię Św.Wojciecha.

Wiedza dla dzieci

Całość została tak przedstawiona, że dzieci bez problemu pojmą podstawowe zagadnienia tematyczne. W każdym z poruszanych tematów znaleźć można kawałek Pisma Świętego. Autor postarał się, aby omawiane tematy można było odnieść do wzorców z dnia codziennego, dzięki czemu wiele pojęć łatwo zrozumieć dziecku, które dopiero po raz pierwszy ma na poważnie styczność z wiarą katolicką. Rodzina, szkoła, podwórko, zabawa – czy Bóg jest stale obecny w takich wydawać by się mogło niepozornych momentach życia? Oczywiście, że tak. Ten podręcznik to nie tylko praca katechety oraz jego uczniów. Pod koniec każdego tematu znaleźć można krótkie przesłanie, które adresowane jest do rodziców. Naukę o Bogu nie tylko pozostawiajmy nauczycielom. Sami również starajmy się odnieść do tego, dzięki czemu maluchy również zauważą, że angażujemy się w ich naukę i tajemnicę poznawania wielu rzeczy.

Szkoła freepik - pl.freepik.com